𝐓𝐈𝐍𝐆𝐍𝐀𝐍 | 𝐌𝐂𝐏𝐈 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐬𝐚𝐛𝐚𝐤 𝐬𝐚 𝐍𝐚𝐭’𝐥 𝐒𝐜𝐢-𝐌𝐚𝐭𝐡 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭

𝐓𝐈𝐍𝐆𝐍𝐀𝐍 | 𝐌𝐂𝐏𝐈 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐞𝐬, 𝐬𝐚𝐬𝐚𝐛𝐚𝐤 𝐬𝐚 𝐍𝐚𝐭’𝐥 𝐒𝐜𝐢-𝐌𝐚𝐭𝐡 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭

Kakasa ang mga estudyante ng Maryknoll College of Panabo, Inc. sa taunang National Science and Math Quest upang ipamalas ang kanilang natatanging abilidad pagdating sa agham at matematika. Dala ang bandera ng paaralan at ng siyudad ng Panabo, 39 ka estudyante at 12...
𝐌𝐂𝐏𝐈 𝟔𝟒𝐭𝐡 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲

𝐌𝐂𝐏𝐈 𝟔𝟒𝐭𝐡 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲

Here are some of the participants scheduled for tomorrow’s Musicale Events. Get ready to be entertained and share the excitement as we witness their performances. Following the competition, we’ll have Pinoy Henyo and Tumpakners. See you there,...